C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B2202D3B-3A40-4B85-81BC-594FAB501CBAC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 door-keyC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir Ofis

Yeşil Ofis, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve atık geri kazanımı konularına özellikle dikkat çekiyor.

Yeşil ofisler;
• Ofis çalışanlarının günlük süreçlerde her adımda çevre bilinci ile hareket etmesi konusunda motivasyon sağlar.
• Karbon emisyonu başta olmak üzere enerji, tasarrufu ve daha az doğal kaynak kullanımını gerçekleştirmeyi hedefler.
• İşletmelerin sürdürülebilirlik yolculuğunda bu kültürün oluşmasını destekler.
• Şirketlerin ofis kaynaklarını sistematik bir şekilde değerlendirerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlar.