C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B2202D3B-3A40-4B85-81BC-594FAB501CBAC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 door-keyC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922

BR MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş. SOSYAL MEDYA İLETİŞİM SÜREÇLERİ AYDINLATMA METNİ

BR MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş. SOSYAL MEDYA İLETİŞİM SÜREÇLERİ AYDINLATMA METNİ BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“BR” veya “Şirket”) olarak, müşterilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine ve endüstri standartlarında gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bizimle sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçmeniz halinde, bize ileteceğiniz kişisel verileriniz “müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi”, “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi” ve “talep ve şikayetlerinizin takibi” amaçlarıyla ve “temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağı ile kısmen otomatik yollarla işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, talep ve şikayetlerinizin gerektirmesi halinde yine aynı amaç ve hukuki dayanak ile bayilerimizle veya tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. Bizimle irtibata geçtiğiniz sosyal medya platformunun sunucularının yurtdışında olması halinde, kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak sosyal medya platformunun yurtdışında bulunan sunucularında barındırılabilir. İletişim için sosyal medya platformunu tercih etmeniz halinde bu konuda açık rızanızın olduğu varsayılacaktır. Dilerseniz bizimle, 0 (850) 455 56 57 numaralı müşteri hizmetleri hattımız üzerinden de irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre kadar muhafaza edilecek ve veri işleme amacının ortadan kalkması sonrasında BR tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, bize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen usullere uygun şekilde bize iletebilirsiniz. Dilerseniz başvurunuzda https://www.altinyildizclassics.com/ilgili-kisi-basvuru-formu-s adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu da kullanabilirsiniz. Başvuru talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle size iletilecektir. Revizyon Tarihi: 19.02.2024 Veri Sorumlusu: BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. E-posta: kvkktalep@brmagazacilik.com.tr Adres: Pancar Org. San. Böl. Mah. 6. Cad. No:3 Torbalı İzmir