C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B2202D3B-3A40-4B85-81BC-594FAB501CBAC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 door-keyC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5 C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922C3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A99222C352858-823D-4F3C-BAB7-3ED5F24CCA0CC3239C31-D300-419C-9B42-BD9EE48483E5B58F168D-DC00-4049-891A-E6556B9A9922

İndirimin Bitmesine Son
00 SAAT
:
00 DAKİKA
:
00 SANİYE
ALIŞVERİŞE BAŞLA

Üyelik Sözleşmesi

www.altinyildizclassics.com
ÜYELİK ŞART VE KOŞULLARI

İnternet üzerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz uygulamadan www.altinyildizclassics.com / Altınyıldız Uygulaması (ikisi birden "Site" olarak anılacaktır) üyeliği için hukuki ilişki kuracağınız BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. ("Şirket"), bir Boyner Grubu Şirketidir (*).

İletişim bilgilerimiz şöyledir:

Adres: Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 6. Cadde No:3 Pancar- Torbalı/İzmir

Tel: (0850) 455 56 57

Faks: (0232) 328 24 58

E-posta: destek@altinyildizclassics.com

Kep: brmagazacilik@hs03.kep.tr

Mersis No: 0187062871800312

BR Mağazacılık Torbalı Ticaret Odası üyesidir, Torbalı Ticaret Odası’nın meslek ile ilgili davranış kurallarını www.torbalito.org.tr veya (0232) 856 13 34 no.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

İşbu Üyelik Şart ve Koşulları (“Şart ve Koşullar”), şirket merkezi adresinde mukim BR Mağazacılık ile www.brmagazacilik.com.tr ve https://www.altinyildizclassics.com/  internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

BR Mağazacılık ve Üye, işbu Şart ve Koşullar’da münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. E-posta adresi sistemlerimizde tekildir, başka bir deyişle, mevcut bir e-posta ile yeni üyelik oluşturulamaz.

Şart ve Koşullar’ın bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Şart ve Koşullar’ı akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’ye üyelik kaydı yaptığı andan ya da kayıt olmasa da Site’deki hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren Şart ve Koşullar hüküm ifade edecektir.

  1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Üye, BR Mağazacılık’ın üyelerine sağladığı üyelik sadakat programından, menfaat ve avantajlardan, kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinden yararlanabilir. Bu menfaat ve avantajların kapsam ve süresinin belirlenmesi, tamamen BR Mağazacılık’ın takdirindedir.

1.2. Site, üye olan herkesin kullanımına açıktır, Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.3. Üye, Site’yi kullanımında, Şart ve Koşullar’da yer alan tüm hükümlere ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile BR Mağazacılık’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali ve diğer her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. 

1.5. Üye, işbu Şart ve Koşullar ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle BR Mağazacılık’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; BR Mağazacılık, Üye’nin Şart ve Koşullar’a aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

1.6. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.7. BR Mağazacılık ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve BR Mağazacılık tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden BR Mağazacılık sorumlu tutulamaz.   

1.8. BR Mağazacılık ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak BR Mağazacılık tarafından tutulabilecektir; ancak BR Mağazacılık söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.  

1.9. Üye, Site’ye kayıt yaptırırken veya Site’de alışveriş yaparken verdiği kişisel verilerin ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu veri ve bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde BR Mağazacılık’ın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.      

1.10. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir, BR Mağazacılık, bu linklerden ileri gelen, Üye’nin katlanmak zorunda kalacağı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

1.11. Site’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamazlar. BR Mağazacılık’ın izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. 

1.12. Üye, BR Mağazacılık’ın Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, BR Mağazacılık’ın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

1.13. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı BR Mağazacılık’a ait olan yazılım, kod, algoritma ve benzeri bilişim araçlarının kopyalanması, kullanılması, paylaşılması, dağıtılması ve bunlardan türemiş çalışmalar yapması kesinlikle yasaktır.

1.14. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

  1. BR Mağazacılık’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, BR Mağazacılık’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Şart ve Koşullar’ı tek taraflı olarak derhal sona erdirme hakkı bulunmaktadır:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

(b) Site’de yer alan çalışmaların ve verilerin kısmen veya tamamen kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

(c) Üyelere, BR Mağazacılık tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından Üye doğrudan sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi, diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir;

(d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

(e) Üye’nin, BR Mağazacılık kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak BR Mağazacılık’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının BR Mağazacılık tarafından tespit edilmesi durumunda;

(f) Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışveriş sürecinde, Şart ve Koşullar’da yer alan tüm hükümlere, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

2.2. BR Mağazacılık, Site’nin kullanımı süresince işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen hükümlere ve “Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni”ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte BR Mağazacılık, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3. BR Mağazacılık, Üye’nin Şart ve Koşullar’a konu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgilerin, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 

  1. Şart ve Koşullar’ın Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

3.1. Şart ve Koşullar, üyeliğin sona ermesi ile veya Şart ve Koşullar’da sayılan sona erdirme hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 

3.2. Üye, BR Mağazacılık’ın gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Şart ve Koşullar’ı sona erdirebileceğini peşinen kabul eder.

3.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından kvkktalep@brmagazacilik.com.tr sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. 

3.4. BR Mağazacılık, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Şart ve Koşullar’da tek taraflı değişiklikler yapabilir. BR Mağazacılık’ın, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. BR Mağazacılık, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır. Üye’nin, güncellenmiş Şart ve Koşulları kabul etmemesi halinde Üyelik’ini iptal etme hakkı vardır.  

3.5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir.

3.6. BR Mağazacılık’ın işbu Şart ve Koşullar’ı, Site’yi, Site’yi işleten işletmeyi üçüncü kişilere devretme hakkı saklıdır.

  1. Genel Hükümler

4.1. İşbu Şart ve Koşullar’ın geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Şart ve Koşullar’dan kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

4.2. Üye’nin BR Mağazacılık’a bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Şart ve Koşullar ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

4.4. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın BR Mağazacılık tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 

Üye, işbu Şart ve Koşullar’da yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.